x

Báró Puchner Antal Szaniszló története

A Puchner család szász eredetű ősei a XVI. század második felében kerültek Besztercebányára.

align=left A felvidéki Puchnerek kétségkívül nemesek voltak, ám kamarai tisztségviselőként, a bányavárosok köztiszteletben álló patríciusaiként váltak ismertté. Puchner Gottfried Ignác, a tábornok atyja a selmecbányai bányahivatal tisztségviselőjeként Zólyom vármegye táblabírói karában is helyet kapott.

Puchner Antal Szaniszló (1779-1852) Pozsonyban végezte jogi tanulmányait, majd katonai pályára lépett. A magyar nemesi testőrségnél 1799-ben kezdte meg szolgálatát, 1801-től lovassági csapattiszt lett. A napóleoni háborúk korában a bátor, fiatal katona karrierje szépen ívelt felfelé. Részt vett a lipcsei csatában, s – már őrnagyként – az 1815-ös franciaországi hadjáratban. Az alezredesi rangot 1821-ben, az ezredesit 1824-ben kapta meg. 1832-től tábornok, Milánó katonai parancsnoka lett.

1840-ben Bécsbe vezényelték, ahol az udvari haditanácsnál nyert beosztást. A szabadságharc ideje alatt a császárhoz hű tábornok szembefordult a forradalmi kormánnyal. Az 1849-es erdélyi téli hadjáratban több csatában is összecsapott a magyar seregekkel, míg végül Bem tábornok szorította ki Erdélyből. Veresége miatt 1849 nyarán leváltották az erdélyi főparancsnoki posztról, és vizsgálat indult ellene. A vádak alól tisztázta magát, s 1849 októberében elnyerte Velence kormányzói tisztét. Megrendült egészségi állapota miatt rövidesen nyugállományba vonult. 1852. december 28-án Bécsben hunyt el. Kevéssel előbb szerzett birtokán, a maróci temetőben emelt családi kriptában helyezték örök nyugalomra.

Az uralkodó, V. Ferdinánd 1841-ben báró Puchner Antal császári tábornoknak adományozta a három falut magában foglaló bikali uradalmat. A gondolat, hogy birtokhoz jusson, 1839-ben erősödött meg Puchner Antal tábornokban, aki tőkéjét biztonságban szerette volna tudni. Egy udvari ágens közreműködésével szerzett tudomást a bikali uradalomról, amely több, mint százezer forint megváltást fizetve került a birtokába 1841-ben.

Forrás: Száz magyar falu könyvesháza - Bikal

Kapcsolódó Tartalom

Telefon: (+36) 30 985 8991
hétfő-péntek 9-17 óráig
E-mail: info@utisugo.hu