x

A romantika

A romantikus művészt még fokozottabban jellemezte a múlt felé fordulás, az elvágyódás kora valóságától.

Werder-templom
align=left A szabadságharcok, forradalmak bukása után a dicsőséges múltban vagy a távoli, színes, kalandos, ismeretlen vidékeken keresett kárpótlást. A romantika így térben és időben nagy utazásokat tesz. A régi nemzeti nagyság időszakának visszaálmodása a múlt művészetének a felidézésével járt együtt.

Újból megjelentek a román és a gótikus építészet formái. A neogótikus templomok, a parlamentépületek, várkastélyok példaképként vesznek elő gótikus alkotásokat, de már az új építőanyagok (például a beton, az öntöttvas) adta új szerkezeti lehetőségekkel dolgoznak.
Fóti katolikus templom
align=right Az épületek külseje így félreismerhetetlenül magukon viselik a XIX. századi jelleget, nem téveszthetők össze a középkor emlékeivel. A távoli, egzotikus vidékek építészete, az indiai, kínai, mohamedán építészeti formák is maradandó hatást gyakoroltak a romantikus művész képzeletére. Nincs szó pontos másolatokról, hiszen az épület rendeltetése is más, és az új anyagok, szerkezetek itt is újszerű, eredeti megoldásokat hoznak. A magyar romantikus építészet a nemzeti múlt művészetének újjáélesztésekor a keleti származást hangsúlyozta. Az épületeken gyakran mór, bizánci elemeket látunk.

A budapesti Vigadó épülete például annak köszönheti egyéni hangját, hogy keleties elemek keverednek rajta népies díszítőmotívumokkal. A romantika idejében már számos műszaki feladatot kellett az építészeknek megoldaniuk.
Pesti Vigadó
align=left A hidak, pályaudvarok tervezésekor a művészi megjelenésre is gondot fordítottak - természetesen a romantikus formák felhasználásával.

Romantikus stílusú épületek Nyugat-Európában: Brightoni királyi nyaraló (Anglia), Parlament a "Nagy Óra-toronnyal"(London), Dunrobin kastély (Anglia), Párizsi Nemzeti Könyvtár olvasóterme, Opera (Párizs).

Romantika itthon: Fekete ház (Szeged), Pesti Vígadó, Halászbástya, Operaház (Budapest), Dohány utcai zsinagóga.

www.epitoanyagnet.hu

Kapcsolódó Tartalom