x

Hivatalos

A játék részvételi- és játékszabályzata

1. Az ÚtiSúgó.hu Kft. (továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag olyan természetes személy vehet részt, aki már rendelkezik ÚtiSúgó.hu Klubtagsággal és érvényes kártyaszámmal, vagy a játkban való részvétellel elfogadja a tagság feltételeit és új ingyenes pontgyűjtőkártyára tart igényt valamint nem esik a 6. pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt válaszol a megadott kérdésekre.

2. A Játék a kiírásban szereplő dátumig tart és ugyan ez a dátuma
A Pályázatok beérkezési határidejének is este 24:00 órai zárással. a később beküldött válaszokat a sorsolásnál nem vesszük figyelembe

A Játék időtartama alatt beérkező helyes választ adók között egy nyertest sorsolunk ki. A nyeremény részleteit szintén a kiírás tartalmazza.

A sorsolás időpontját a kiírás kiemelt megjelenéssel tartalmazza.

3. A Szervező a Fődíj nyertesét, a sorsolást követő egy héten belül elektronikus levélben értesíti. A nyertes játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, a kialakult helyzet miatt a Szervező nem hibáztatható. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

Az ÚtiSúgó.hu Kft. által szervezett nyereményjátékok nyertese hozzájárul a nevének közléséhez.

4. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

5. A Nyeremény másra át nem ruházható. A Nyeremény pénzre át nem váltható. A Nyereményhez kapcsolódóan a nyertest fizetési kötelezettség nem tarhaeli. Egyéb a nyeremény igénybevétele során felmerülő költségek a Játékost terhelik (pl. utazás költsége).

6. A Játékból ki vannak zárva az ÚtiSúgó.hu Kft. dolgozói, valamint ezen személyek Ptk. 685.§.b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

7. A Játékosok által a klubszolgáltatásban megadott postázási címek, e-mail cím és telefonszámok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalálhatók a www.utisugo.hu internetes oldalon.

A nyereményjáték hivatalos játékszabályzata a www.utisugo.hu oldalon jelenik meg.

9. A Játékban csak az ÚtiSúgó.hu klubtagjai vehetnek részt és feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy személyes adataik (telefonszám, név, postacím, e-mail) az ÚtiSúgó.hu Kft. adatbázisába kerüljenek és azokat az ÚtiSúgó.hu Kft. - esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a klub szolgáltatásaihoz, pontfelhasználási ajánlatok, egyenlegek kézbesítéséhez, illetve saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa. Az adatszolgáltatás önkéntes.

10. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból írásban kérheti

  • a következő címen: ÚtiSúgó.hu Kft. 1021 Budapest Hűvösvölgyi út 54.
  • vagy e-mailen: info@utisugo.hu.

Az adatok kezelését és feldolgozását az ÚtiSúgó.hu Kft. végzi.

ÚtiSúgó.hu Kft.